برچسب » معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش میاندوآب

نیروی انسانی قوی، تحقیق و پژوهش زیر بنای توسعه هستند/ معلمان باید بی دغدغه باشند
6 سال قبل

نیروی انسانی قوی، تحقیق و پژوهش زیر بنای توسعه هستند/ معلمان باید بی دغدغه باشند

 معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش میاندوآب گفت: نیروی انسانی قوی و پژوهشگر می تواند جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد و باید در کنار توجه به سایر ابعاد توسعه، به بعد نیروی انسانی توجه ویژه ای داشته باشیم.

علم بدون ایمان، هیچ سودی ندارد
6 سال قبل

علم بدون ایمان، هیچ سودی ندارد

معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش میاندوآب گفت: علم، ایمان و عمل در کنار هم هستند و علم بدون ایمان هیچ فایده ای ندارد.