برچسب » مصادیق جرائم انتخاباتی

مصادیق جرائم انتخاباتی چیست؟/ از خرید و فروش رأی تا اخلال در امر انتخابات
6 سال قبل

مصادیق جرائم انتخاباتی چیست؟/ از خرید و فروش رأی تا اخلال در امر انتخابات

مصادیق تخلفات انتخاباتی در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره قرار گرفته است و قوه قضائیه بر اساس ماده ۳۴ این قانون مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌ منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد.