برچسب » مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، رتبه ممتاز برگزاری آزمون های سراسری را کسب کرد

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، رتبه ممتاز برگزاری آزمون های سراسری را کسب کرد
7 سال قبل

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، رتبه ممتاز برگزاری آزمون های سراسری را کسب کرد

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، موفق به کسب رتبه ممتاز و یکی از مجموعه های برتر کشوری در برگزاری آزمون های سراسری شد.