برچسب » مبارزه بسیج با کرونا

نگاهی به اقدامات بسیج در ایام کرونایی
3 سال قبل

نگاهی به اقدامات بسیج در ایام کرونایی

از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، گروههای جهادی بسیج در میاندوآب در خدمت مردم بودند.