برچسب » ماهواره خیام

ماهواره ایرانی خیام پرتاب شد
1 سال قبل

ماهواره ایرانی خیام پرتاب شد

ماهواره ایرانی خیام ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد.