برچسب » قاغا

برخی هنرمندنماها ابزار زر و زور و تزویر هستند/ وطن فروشی در جشنواره کن محکوم است
1 سال قبل
هنرمند میاندوآبی:

برخی هنرمندنماها ابزار زر و زور و تزویر هستند/ وطن فروشی در جشنواره کن محکوم است

هنرمند شبکه استانی آذربایجان غربی گفت: ما هنرمندانی داریم که در خارج از کشور از ارزش ها دفاع می کنند و این ها شایسته تقدیر هستند نه کسانی که اسم هنرمند را یدک می کشند اما تعهدی به ارزش های کشور خود نداشته و ابزار زر و زور و تزویر هستند.