برچسب » فیلترشکن

توضیحات بهادری جهرمی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن
1 ماه قبل

توضیحات بهادری جهرمی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن

سخنگوی دولت گفت: مخاطب قانون ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دستگاه‌های حاکمیتی بودند که از سوی نهادی فرادولتی اعلام شد.