برچسب » فصل برداشت گندم و سودجویانی که دوباره دست به کار شدند!

فصل برداشت گندم و سودجویانی که دوباره دست به کار شدند!
6 سال قبل

فصل برداشت گندم و سودجویانی که دوباره دست به کار شدند!

خرید گندم از یک طرف و ورود دلالان و سودجویان به بازار گندم از طرف دیگر، موضوعی است که همه ساله در این ایام شاهد آن هستیم.