برچسب » عشایر آذربایجان غربی

۷۰ هزار راس دام عشایر آذربایجان غربی به صورت تضمینی خریداری می‌شود
2 سال قبل
مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی:

۷۰ هزار راس دام عشایر آذربایجان غربی به صورت تضمینی خریداری می‌شود

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: دولت، شرکت پشتیبانی امور دام را موظف کرده تا دام مازاد و غیرمولد عشایر را خریداری کند که سهم آذربایجان غربی خرید ۷۰ هزار راس دام مازاد و غیرمولد عشایر استان تعیین شده است.