برچسب » عزای حسینی

علم های عزای حسینی در میاندوآب برافراشته شد
2 سال قبل
با برگزاری آئین سنتی علم بندی؛

علم های عزای حسینی در میاندوآب برافراشته شد

در آئین سنتی علم بندی، عَلَم های منقش به نام مبارک امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) بر فراز آسمان میاندوآب به اهتزاز درآمد.