برچسب » صبحگاه مشترک گردان های بیت المقدس و کوثر در میاندوآب

صبحگاه مشترک گردان های بیت المقدس و کوثر در میاندوآب/ تصاویر
6 سال قبل

صبحگاه مشترک گردان های بیت المقدس و کوثر در میاندوآب/ تصاویر

مراسم صبحگاه مشترک گردان های بیت المقدس و کوثر بسجیان میاندوآب در رزمایش دو روزه الی بیت المقدس در این شهرستان برگزار شد.