برچسب » شهید مطهری

شهید مطهری، علمدار فکری انقلاب
9 ماه قبل

شهید مطهری، علمدار فکری انقلاب

شهید مطهری، معلم و علمدار فکری انقلاب ما و همواره در حال تعلیم بودند و  همه افکار و اندیشه ها را جمع کرده و مطابق با قرآن و اسلام به آنها پاسخ می دادند و اندیشه و عقاید دیگران را نقد می کردند.