برچسب » شایعات مجازی

مسئولان امر به موضوع، شایعه سازی های مجازی ورود پیدا کنند
2 سال قبل
کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی:

مسئولان امر به موضوع، شایعه سازی های مجازی ورود پیدا کنند

کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی گفت: مسئولان و دستگاههای ذیربط باید به موضوع شایعه سازی ها در فضای مجازی با جدید ورود پیدا کرده و با عوامل  برخورد لازم را داشته باشند.