برچسب » ساکتین در انتخابات،

کار برای خدا دلسردی ندارد؛ساکتین در انتخابات، شریکِ ظالمین!
7 سال قبل

کار برای خدا دلسردی ندارد؛ساکتین در انتخابات، شریکِ ظالمین!

کسانی که می‌گویند سرنوشت کشور به ما چه ربطی دارد، نه تنها بر امر خداوند پشت می‌کنند بلکه شریک ظالمینی می‌شوند که یک ملت را به بیراهمه می‌برند.