برچسب » سالروز شلیک به هواپیمای مسافربری ایران

سالروز شلیک به هواپیمای مسافربری ایران/بازخوانی یک جنایت ضد بشری
7 سال قبل

سالروز شلیک به هواپیمای مسافربری ایران/بازخوانی یک جنایت ضد بشری

متن پیام این بود: «به سوی هر نوع هواپیمای ایرانی که بر فراز آب‌های خلیج فارس پرواز می‌کند، شلیک شود». آنها هواپیمای مسافربری ایران را که در آسمان آب‌های اطراف جزیره «هنگام» پرواز می‌کرد، با دو موشک هدف اصابت قرار دادند.