برچسب » روز قدس، روز مبارزه با صهیونیسم بین الملل

روز قدس، روز مبارزه با صهیونیسم بین الملل است/غیرت نهادهای بین المللی در قبال خون های بیگناه پس کو؟
7 سال قبل

روز قدس، روز مبارزه با صهیونیسم بین الملل است/غیرت نهادهای بین المللی در قبال خون های بیگناه پس کو؟

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: روز قدس بستر مبارزه با صهیونیسم بین الملل و الهام بخش تمام مسلمانان و آزادگان جهان است.