برچسب » روز عرفه

عرفه؛ دریای بی کران رحمت الهی/ روزی که توبه در آن مقبول خواهد شد
1 سال قبل

عرفه؛ دریای بی کران رحمت الهی/ روزی که توبه در آن مقبول خواهد شد

روز عرفه  یکی از روزهای سفارش شده است که در این روز انسان باید از فرصت مناجات استفاده کرده و با دعا و نیایش علاوه بر طلب عفو از خداوند متعال ارتباط خود را با معبود بیشتر کند.