برچسب » رقابت دوسرباخت شهروندان برای هدر دادن مایه‌ی حیات

رقابت دوسرباخت شهروندان برای هدر دادن مایه‌ی حیات/ صد درصدی‌هایی که 3 درصد را از بین می‌برند
7 سال قبل

رقابت دوسرباخت شهروندان برای هدر دادن مایه‌ی حیات/ صد درصدی‌هایی که 3 درصد را از بین می‌برند

وقتی شیر آب را باز می‌کنید و آب سرد و زلال جاری می‌شود کمتر به کمبود آن فکر می‌کنید، شاید اگر 20 لیتر آب به ما دهند و بگویند برای یک ماه همین مقدار را دارید، بیشتر معنای صرفه‌جویی را می‌فهمیم.