برچسب » رحمت الهی

شب قدر فرصتی برای تجدید حیات معنوی
1 ماه قبل

شب قدر فرصتی برای تجدید حیات معنوی

شب قدر نمادی از رحمت و بخشش الهی بوده و فرصتی است برای تجدید حیات معنوی و تقویت ارتباط با خداوند است.

 شب قدر، فرصتی برای تحول/شبی  که رحمت خدا شامل حال همه انسان ها می شود
2 سال قبل

 شب قدر، فرصتی برای تحول/شبی  که رحمت خدا شامل حال همه انسان ها می شود

شب قدر، شبی است  که رحمت خدا شامل حال همه انسان ها می شود،روزی انسان در شب قدر، مقدر می شود و باید از این شب ها به بهترین نحو استفاده کرد.