برچسب » رئیس سازمان بسیج

در اغتشاشات اخیر ‌توطئه آمریکایی ـ صهیونیستی‌ را شاهد بودیم
1 سال قبل
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

در اغتشاشات اخیر ‌توطئه آمریکایی ـ صهیونیستی‌ را شاهد بودیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اغتشاشات اخیر ‌با توطئه آمریکایی ـ صهیونیستی و‌ هدایت کشورهای خائن انگلیس و فرانسه و آلمان انجام شد.