برچسب » رئیس دانشگاه پیام نور میاندوآب

مرکز تحقیقات نهال دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود
3 سال قبل
رئیس دانشگاه پیام نور میاندوآب:

مرکز تحقیقات نهال دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود

حبیبی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات نهال در این دانشگاه، اظهار کرد: ارتقا کمی و کیفی از لحاظ آموزشی و ... از دیگر برنامه های مدنظر برای سال های آینده این دانشگاه است.