برچسب » دکتر ظاهری

رییس جدید بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب‌ معرفی شد
2 سال قبل

رییس جدید بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب‌ معرفی شد

در مراسمی دکتر رحیم زاهری به عنوان هشتمین رئیس بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب معرفی شد.