برچسب » دندان

آزمایش اولین داروی رشد مجدد دندان
2 هفته قبل
به زودی روی انسان آزمایش می‌شود؛

آزمایش اولین داروی رشد مجدد دندان

دانشمندان ممکن است داروی مورد نیاز برای رشد مجدد دندان را در عرض چند سال دردسترس مردم قرار دهند.