برچسب » درمانگاه تامین اجتماعی میاندوآب

خدمات کلینیک تامین اجتماعی میاندوآب افزایش می یابد
2 سال قبل
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی:

خدمات کلینیک تامین اجتماعی میاندوآب افزایش می یابد

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات اتخاذ شده قطعا  در بهبود وضعیت کلینیک و ارتقا و توسعه و افزایش سطح رضایتمندی مردم تاثیرگذار خواهد بود.