برچسب » خواب

چند ساعت در شبانه‌روز بشینیم، بایستیم و بخوابیم؟
1 ماه قبل

چند ساعت در شبانه‌روز بشینیم، بایستیم و بخوابیم؟

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد برای دست یافتن به سلامتی مطلوب باید روزی چهار ساعت را به درجاتی از فعالیت بدنی اختصاص دهید.