برچسب » خنثی سازی تحریم

تحریم‌ها چگونه خنثی می‌شوند؟
3 سال قبل

تحریم‌ها چگونه خنثی می‌شوند؟

لازمه‌ی عملی شدن الگویِ خنثی‌سازی تحریم «مدیریّتِ قوی» است: «مدیریّتها بایستی قوی، فعّال، خسته‌نشو باشند.»