برچسب » جولان شخصیت های خارجی در بازار لوازم التحریر

جولان شخصیت های خارجی در بازار لوازم التحریر/ دانش آموزان ایرانی با نوشت افزار چینی به مدرسه می روند!
6 سال قبل

جولان شخصیت های خارجی در بازار لوازم التحریر/ دانش آموزان ایرانی با نوشت افزار چینی به مدرسه می روند!

در میان انبوه لوازم التحریر موجود در بازار چیزی که به چشم می خورد؛ تصاویر شخصیت های کارتونی و غربی هستند که با رنگ و لعابی که به دفتر مشق ها و کیف های مدرسه موجود در بازار داده اند، از صفحه های تلویزیون به داخل کیف دانش آموزان و کلاس درس آنان آمده اند.