برچسب » جهادکشاورزی میاندوآب

مدیر جدید جهاد کشاورزی میاندوآب معرفی شد
1 سال قبل

مدیر جدید جهاد کشاورزی میاندوآب معرفی شد

"رضا مقدم" به‌عنوان معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب معرفی شد.