برچسب » جنگ سایبری؛ مجازی اما حامل خطر انفجار واقعی!

جنگ سایبری؛ مجازی اما حامل خطر انفجار واقعی!
6 سال قبل

جنگ سایبری؛ مجازی اما حامل خطر انفجار واقعی!

فضای مجازی حوزه‌ای انتزاعی اما واقعی از فعالیت‌های بشری است که علاوه بر فرصت‌هایی که دارد تهدیدهایی را هم باعث می‌شود. تهدیدهایی نه تنها از جنس مجازی که گاهی اوقات حتی صورت عینی و فیزیکی هم به خود می‌گیرند.