برچسب » جلوه های یک شبانه روز برفی در میاندوآب/ تصاویر

جلوه های یک شبانه روز برفی در میاندوآب/ تصاویر
6 سال قبل

جلوه های یک شبانه روز برفی در میاندوآب/ تصاویر

به دنبال ورود سیستم بارشی به کشور و کاهش دمای هوا، چشم میاندوآب بالاخره به جمال برف روشن شد و مردم این شهر در اوایل بهمن ماه، نخستین برف زمستانی را دیدند.