برچسب » جلال پورمیرزا

پیگیر راه اندازی درمانگاه فرهنگیان جنوب استان در میاندوآب هستیم/ کیفیت بخشی و توسعه مشارکت مردمی اولویت ما است
6 سال قبل

پیگیر راه اندازی درمانگاه فرهنگیان جنوب استان در میاندوآب هستیم/ کیفیت بخشی و توسعه مشارکت مردمی اولویت ما است

معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش میاندوآب گفت: پیگیری راه اندازی درمانگاه ویژه فرهنگیان جنوب استان در میاندوآب در دستور کار ما قرار دارد و در این راستا تلاش می کنیم.