برچسب » «تکم چی لر» پیشگامان نوروز در آذربایجان

«تکم چی لر» پیشگامان نوروز در آذربایجان
6 سال قبل

«تکم چی لر» پیشگامان نوروز در آذربایجان

تکم گردانی از آیین های منطقه ای و فرهنگی ترک زبانان استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل است و ما بین دو چهارشنبه آخر سال و به استناد روایات محلی حتی پس از لحظه تحویل سال توسط تکم خوانان اجرا می شود.