برچسب » تور غیرمجاز

۸۰۰ متر تور غیرمجاز صیادی از رودخانه زرینه رود میاندوآب جمع آوری شد
3 سال قبل

۸۰۰ متر تور غیرمجاز صیادی از رودخانه زرینه رود میاندوآب جمع آوری شد

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میاندوآب از  جمع آوری ۸۰۰ متر تور غیرمجاز صیادی از سواحل رودخانه زرینه رود این شهرستان خبر داد.