برچسب » تور صیادی

جمع آوری تورهای صیادی غیرمجاز از زرینه رود میاندوآب
2 سال قبل

جمع آوری تورهای صیادی غیرمجاز از زرینه رود میاندوآب

رئیس اداره جفاظت از محیط زیست میاندوآب از جمع آوری چهار رشته تور صیادی غیرمجاز از رودخانه زرینه رود این شهرستان خبر داد.