برچسب » تنظیف شهری

شهرداری جدیت در تنظیف شهری و جمع آوری حیوانات ولگرد داشته باشد
1 سال قبل
سرپرست فرمانداری ویژه میاندوآب:

شهرداری جدیت در تنظیف شهری و جمع آوری حیوانات ولگرد داشته باشد

سرپرست فرمانداری ویژه میاندوآب گفت: مجموعه شهرداری جدیت بیشتری در ساخت محل نگهداری این حیوانات و تنظیف شهری داشته باشد.