برچسب » تندباد

تندباد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت میاندوآب را درنوردید
1 سال قبل

تندباد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت میاندوآب را درنوردید

رییس اداره هواشناسی میاندوآب گفت: شب گذشته تندبادی با سرعت 120 کیلومتر در ساعت این شهرستان را در نوردید.

تندباد با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت میاندوآب را درنوردید
2 سال قبل

تندباد با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت میاندوآب را درنوردید

رییس اداره هواشناسی میاندوآب گفت: امروز تندبادی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت شهرستان میاندوآب را در نوردید.

تندبادی با سرعت  ۷۶ کیلومتر بر ساعت میاندوآب را درنوردید
3 سال قبل

تندبادی با سرعت ۷۶ کیلومتر بر ساعت میاندوآب را درنوردید

رییس اداره هواشناسی میاندوآب گفت: تندبادی با سرعت 76 کیلومتر بر ساعت این شهرستان را در نوردید.