برچسب » تلگرام

زنگ خطری بزرگ برای کاربران تلگرام
1 ماه قبل

زنگ خطری بزرگ برای کاربران تلگرام

آسیب‌پذیری بحرانی روز صفر در تلگرام منجر به اجرای کد از راه دور می‌شود و هر لحظه ممکن است کانال و یا گروه‌های تلگرامی در اختیار خود را از دست بدهید!