برچسب » تقویم

شش مناسبت جدید به تقویم رسمی کشور اضافه شد
3 ماه قبل

شش مناسبت جدید به تقویم رسمی کشور اضافه شد

رئیس‌جمهور ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.