برچسب » تغییر کاربری

اجرای حکم تخریب ۱۰ مورد بنای غیرمجاز در میاندوآب
3 هفته قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:

اجرای حکم تخریب ۱۰ مورد بنای غیرمجاز در میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از ابتدای امسال حکم تخریب و قلع‌وقمع ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.

اجرای حکم قلع‌وقمع چهار مورد بنای غیرمجاز در میاندوآب
7 ماه قبل
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:

اجرای حکم قلع‌وقمع چهار مورد بنای غیرمجاز در میاندوآب

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: به‌منظور جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با حکم مقام قضایی، چهار بنای غیرمجاز در این شهرستان تخریب شد.

۵۱ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد
7 ماه قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

۵۱ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: ۵۱ مورد حکم قضایی قلع‌وقمع بنا و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شد.

۱۶ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در میاندوآب‌ متوقف شد
2 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب :

۱۶ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در میاندوآب‌ متوقف شد

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از ابتدای امسال 16 مورد حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان اجرا شده است.