برچسب » تغذیه سالم

 اجرای طرح تغذیه سالم زنان روستایی و عشایری در 10 روستای میاندوآب
4 سال قبل

 اجرای طرح تغذیه سالم زنان روستایی و عشایری در 10 روستای میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: طرح بهبود تغذیه جامعه زنان روستایی و عشایری و باغچه خانگی در سطح ۱۰ روستا با ايجاد دو باغچه خانگی با نظارت مستقیم جهاد کشاورزی آغاز شده است.