برچسب » ترافیک شهری

شهرم از ترافیک درد می کشد/ترافیک درد بی درمان میاندوآب!
2 سال قبل

شهرم از ترافیک درد می کشد/ترافیک درد بی درمان میاندوآب!

ترافيك، مشکلی است که چندین سال است با نام شهر میاندوآب پيوند خورده و تبعات آن برای همه ملموس است اما علی رغم اين موضوع هنوز نسخه اي كه بتواند درد ترافيك میاندوآب را درمان كند، نوشته نشده است.