برچسب » تحویل دو دستگاه ماشین آلات به دهیاری های میاندوآب + تصاویر

تحویل دو دستگاه ماشین آلات به دهیاری های میاندوآب + تصاویر
6 سال قبل

تحویل دو دستگاه ماشین آلات به دهیاری های میاندوآب + تصاویر

به مناسب روز ملی ایمنی، دو دستگاه ماشین آلات به دهیاری های بخش مرکزی میاندوآب تحویل شد.