برچسب » تبلت

اهدای ۳۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان مددجو در میاندوآب
3 سال قبل

اهدای ۳۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان مددجو در میاندوآب

در مراسم تعداد۳۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)  میاندوآب اهدا شد.

اهدای ۲۶ دستگاه تبلت به دانش آموزان کم بضاعت در میاندوآب
3 سال قبل

اهدای ۲۶ دستگاه تبلت به دانش آموزان کم بضاعت در میاندوآب

در مراسمی ۲۶ دستگاه تبلت به ارزش ۳۹۰میلیون ریال به دانش آموزان کم بضاعت در میاندوآب اهدا شد.