برچسب » بیمارستان عباسی

روزهای سخت مدافعان سلامت در بیمارستان عباسی میاندوآب/ تصاویر
4 سال قبل

روزهای سخت مدافعان سلامت در بیمارستان عباسی میاندوآب/ تصاویر

مدافعان سلامت این روزها در بیمارستان ها و مراکز درمانی با سختی کشیدن خود برای بیماران هموطن شان سنگ تمام می گذارند و تمام اهداف آنان سلامت ماندن مردم از ویروس کرونا است.