برچسب » بهره برداری از ۱۵ پروژه عمرانی و خدماتی بخش باروق میاندوآب آغاز شد

بهره برداری از ۱۵ پروژه عمرانی و خدماتی بخش باروق میاندوآب آغاز شد + تصاویر
6 سال قبل

بهره برداری از ۱۵ پروژه عمرانی و خدماتی بخش باروق میاندوآب آغاز شد + تصاویر

همزمان با هفته دولت بهره برداری همزمان از ۱۵ پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی در بخش باروق میاندوآب آغاز شد.