برچسب » بهادری

ستاد احیای دریاچه ارومیه بجای در ارومیه در تهران است/ اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه کافی نبوده است/ در دو سال اخیر آب دریاچه ارومیه 18 سانتی متر کاهش یافته است
6 سال قبل

ستاد احیای دریاچه ارومیه بجای در ارومیه در تهران است/ اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه کافی نبوده است/ در دو سال اخیر آب دریاچه ارومیه 18 سانتی متر کاهش یافته است

نماینده مردم ارومیه در خصوص اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه توسط دولت یازدهم در طول این چند سال گفت: دولت برای احیای دریاچه ارومیه اقدامات قابل توجهی را انجام داد ولی متاسفانه این اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه کافی نبوده و باید اقدامات جدی تری برای احیای دریاچه ارومیه صورت پذیرد تا دریاچه را از مرگ احتمالی نجات داد.