برچسب » بسیج مهندسین

یونسکو نمی تواند برای ما تعیین تکلیف کند
6 سال قبل

یونسکو نمی تواند برای ما تعیین تکلیف کند

یک استاد حوزه و دانشگاه در میاندوآب گفت: ما نمی توانیم اجازه دهیم که یونسکو برای ما تعیین تکلیف کرده و راه مشخص کند.