برچسب » بخشش قاتل پس از 16 سال/خانواده مقتول میاندوآبی از قصاص قاتل  گذشتند

بخشش قاتل پس از 16 سال/خانواده مقتول میاندوآبی از قصاص قاتل  گذشتند
6 سال قبل

بخشش قاتل پس از 16 سال/خانواده مقتول میاندوآبی از قصاص قاتل  گذشتند

رئیس اداره زندان میاندوآب از گذشت خانواده مقتول میاندوآبی از قصاص قاتل  خبر داد.