برچسب » با پایان شمارش آرا، نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در میاندوآب و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در میاندوآب مشخص شد.

اعضای شورای پنجم شهر میاندوآب مشخص شدند/ راهیابی دو عضو شورای چهارم  به شورای پنجم
6 سال قبل

اعضای شورای پنجم شهر میاندوآب مشخص شدند/ راهیابی دو عضو شورای چهارم به شورای پنجم

با پایان شمارش آرا، نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در میاندوآب و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در میاندوآب مشخص شد.