برچسب » باید از کشاورزی معیشتی فاصله بگیریم/ از آمایش سرزمینی در کشاورزی غافل شده ایم

باید از کشاورزی معیشتی فاصله بگیریم/ از آمایش سرزمینی در کشاورزی غافل شده ایم
6 سال قبل

باید از کشاورزی معیشتی فاصله بگیریم/ از آمایش سرزمینی در کشاورزی غافل شده ایم

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: متاسفانه بخش اعظم کشاورزی در استان ما، معیشتی بوده و باید گفت که  با کشاورزی معیشتی به جایی نمی رسیم.